Start kampanii Wspieram Sukces Kobiet zachęcającej Polki do udziału w wyborach. W projekt zaangażowali się znani i lubiani
6 mins read

Start kampanii Wspieram Sukces Kobiet zachęcającej Polki do udziału w wyborach. W projekt zaangażowali się znani i lubiani

Profrekwencyjny projekt Wspieram Sukces Kobiet Fundacji SPS ma na celu zachęcenie kobiet do udziału w wyborach i nie jest powiązany z żadnym komitetem wyborczym czy partią polityczną. Akcję wspierają m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Aleksandra i Michał Żebrowscy, Justyna Szyc-Nagłowska, Magdalena Mołek, Joanna Koroniewska, Karolina Ferenstein-Kraśko, Aleksandra Domańska, Lara Gessler, Zofia Zborowska, Monika Mrozowska, Aleksandra Kwaśniewska, Natalia Klimas-Bober, Martyna Kaczmarek i Krzysztof Jankes Jankowski.. Każdy może zaangażować się w kampanię poprzez media społecznościowe oraz dystrybucję dostępnych na stronie materiałów.

Rusza kampania Wspieram Sukces Kobiet, której inicjatorem jest Fundacja SPS przy merytorycznym wsparciu Uniwersytetu SWPS. Projekt wspierają znane i lubiane liderki opinii. Celem kampanii jest zachęcenie kobiet do głosowania w wyborach oraz zwrócenie uwagi na sytuację Polek i wzbudzenie w nich potrzeby zaangażowania się, która może przełożyć się na frekwencję. Drugim jej zadaniem jest uświadamianie – zarówno wybierającym, jak i wybieranym – jak istotne jest włączenie kobiet do dyskusji o priorytetach rozwojowych Polski.

Prawa wyborcze kobiety mają już od 105 lat, to jednak blisko połowa z nich nie jest przekonana, czy będzie głosować. Z danych Ipsos z marca 2023 roku wynika, że pewność udziału w wyborach deklaruje jedynie 55 proc. respondentek w wieku 18-39 lat i 56 proc. w wieku 40-59 lat. Problemy kobiet istnieją w debacie publicznej, jednak nie są w żaden sposób rozwiązywane. Szacunki Centrum Praw Kobiet wskazują, że rocznie w wyniku przemocy domowej w Polsce życie traci od 400 do nawet 500 kobiet. Dane GUS mówią o tym, że W 1106 gminach w Polsce nie ma żadnej – ani publicznej, ani prywatnej – instytucji opiekuńczej dla dzieci do lat trzech. Ogranicza to możliwości kobiet do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka.

W kampanię może zaangażować się każdy, na stronie wspieramsukceskobiet.pl dostępne są materiały wizualne do pobrania i gotowe do druku lub publikacji w sieci, jak logo, plakat czy tatuaż. Zachęcamy, by dołączyć do nas poprzez dystrybucję grafik wśród znajomych, wysłanie pocztówki do rodziny, wywieszenie plakatu w oknie lub witrynie i dzielenie się nimi w mediach społecznościowych. Zapraszamy do włączenia się w projekt sklepy internetowe, lokalne sklepiki, piekarnie, kawiarnie, księgarnie, punkty usługowe itp. z całej Polski – miejsca, gdzie każdego dnia bywają kobiety. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby Polek – mówi Olga Legosz z Fundacji SPS.

Zdaniem 89 proc. badanych przemoc wobec kobiet jest bardzo istotnym problemem

W ramach kampanii Fundacja SPS przeprowadziłabadanie na grupie ponad 18 tys. respondentekna temat ważnych dla nich spraw. Wynika z niego, że najważniejszym problemem, zdaniem ankietowanych, jest przemoc wobec kobiet – kwestia ta jest bardzo istotna dla aż 89 proc. Ponad ¾ respondentek (77 proc.) wskazuje również na problem braku żłobków i przedszkoli w wielu gminach. Taki sam odsetek – 72 proc. – badanych określa jako bardzo istotne ubóstwo starszych kobiet oraz kwestię wsparcia dla kobiet planujących ciążę i spodziewających się dziecka. Kolejno 69 proc. respondentek uważa, że bardzo istotnym problemem są ograniczone możliwości pracy kobiet w związku z opieką nad dziećmi. Dwie na trzy badane sądzą, że bardzo istotna jest ochrona środowiska, 64 proc. – urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie, a 63 proc. – wsparcie matek samotnie wychowujących dzieci oraz zmiany w prawie alimentacyjnym.

Co dziesiąta niegłosująca badana jest rozczarowana politykami

W badaniu Fundacji SPS respondentki, które nie uczestniczą w wyborach, zostały poproszone o wskazanie powodu, dlaczego nie głosują. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią była ta, że nie odpowiada im program żadnej partii – deklaruje to 29 proc. badanych. Blisko ¼ (23 proc.) deklaruje, że brak im czasu, możliwości dojazdu etc. Z kolei 14 proc. jest niezainteresowana polityką lub nie zna programów wyborczych, a 11 proc. – rozczarowana politykami, na których głosowała w przeszłości.

Niezależny audyt kandydatów(-ek) ubiegających się o mandat posła(-nki)

Kampanii Wspieram Sukces Kobiet towarzyszy dobrowolna i nieanonimowa ankieta dla kandydatów i kandydatek starających się o mandat posła czy posłanki w wyborach do Sejmu RP, które odbędą się już 15 października br. Projekt ma na celu wyłącznie zachęcenie kobiet do świadomego podejmowania działań wyborczych przez weryfikację poglądów kandydatów i kandydatek na tematy istotne z perspektywy kobiet, które umożliwiają większy stopień uczestnictwa Polek w życiu codziennym, ekonomicznym, politycznym i społecznym.

Kwestionariusz, zarówno na poziomie koncepcji jak i konstrukcji, przygotował zespół ekspercki Uniwersytetu SWPS. Pytania uwzględniają interesy kobiet w różnym wieku, na różnych etapach życia, o odmiennych statusach rodzinnych i światopoglądach, pochodzących z wsi, a także mniejszych, średnich i większych miejscowości. Ankieta składa się z 20 pytań i obejmuje siedem bloków tematycznych: pracę opiekuńczą kobiet, ich sytuację zawodową i ekonomiczną, kwestie zdrowia i praw reprodukcyjnych, problem przemocy domowej i seksualnej, dostępu do usług społecznych oraz edukacji w zakresie ekologii i praw zwierząt. W ankiecie weryfikowana jest również gotowość do realizacji kobiecej agendy oraz do współpracy z organizacjami reprezentującymi kobiety. Nazwiska kandydatów i kandydatek, którzy pozytywnie i negatywnie przeszli audyt zostaną opublikowane na stronie wspieramsukceskobiet.pl.

Więcej informacji o kampanii Wspieram Sukces Kobiet oraz wszystkie materiały wizualne dostępne są na stronie wspieramsukceskobiet.pl. Więcej na temat ankiety dla kandydatów i kandydatek dostępne są w zakładce „dla wyborców”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *